NovaPrint
Fenix nova
Заедно до целта, комплетно решение за вашата канцеларија

ФЕНИКС НОВА е современа и иновативна компанија, чија основна цел е на компаниите да им понуди различни видови на услуги, со кои ќе им го олесни секојдневното работење и ќе им ги намали трошоците.


ФЕНИКС НОВА е лидер на пазарот во иновациите, преку постојано воведување на нови услуги прилагодени за потребите на компаниите.

01.

ФЕНИКС НОВА конитнуирано инвестира во нови софтверски решенија со цел да се применат најновите технолошки достигнувања во секторот.

02.

ФЕНИКС НОВА е сопственик на бредновите Nova Print и Nova Office.

03.

Крајната цел на компанијата е да понуди систем one stop one shop

Едно место на кое компаниите ќе можат на лесен и достапен начин, да ги набават и добијат по поволни цени сите производи и услуги кои се крвоток на нивната работа.

04.

Мотото на компанијата е задоволни вработени и задоволни клиенти се клучот на успехот.

05.

Името на компанијата

Името на компанијата доаѓа од митолошката птица феникс (Latin: phoenix, phœnix, fenix) и појавата нова. Феникс е долговечна птица која циклично се регенерира и реинкарнира. Бидејќи птицата е поврзана со сонцето фениксот добива нов живот воскреснувајќи од пепелта на претходникот.

Нова е катаклизмична нуклеарна експлозија предзвикана од натрупување на водород на површината на звезда која е бело џуџе, што предзивикува ненадејно осветлување на звездата.

Во таа смисла компанијата постојано ќе се прилагодува на светските трендови и потребите на пазарот во Република Македонија и сѐ со цел на компаниите секогаш да им се понуди најдобра услуга по најповолни услови.

Побарајте бесплатен повик

Побарајте бесплатен повик и дознајте како можеме да Ви помогнеме.

Добијте повик

каталози One stop One Shop

Голем избор на канцелариски материјали, тонери, принтери

канцелариски

Голем избор на рекламни материјали

рекламен