ИТ услуги
Заедно до целта, комплетно решение за вашата канцеларија

Тимот на NOVA OFFICE е составен од високо квалитетни професионалци, нуди разновидни ИТ услуги и во секое време може да одговори на предизвиците кои се јавуваат во тековното работење.

За таа цел нудиме:

01.

ИНСТАЛАЦИЈА НА КЛИЕНТСКИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

02.

НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО КАБЛИРАЊЕ

03.

СОФТВЕРСКО ПОДЕСУВАЊЕ НА МРЕЖИ

04.

ИЗРАБОТКА НА МРЕЖНИ БИЗНИС РЕШЕНИЈА

05.

БЕКАП НА ПОДАТОЦИ

06.

НАДГРАДБА НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ