СЕРВИС
Заедно до целта, комплетно решение за вашата канцеларија

Беспрекорната услуга кон клиентите, професионалниот однос и на оперативен тек на активностите без застој е одлика на секој успешен бизнис.

Тимот на NOVA OFFICE е составен од високо квалитетни професионалци кои во секое време може да одговорат на предизвиците кои се јавуваат во тековното работење, и да обезбедат најквалитетен Сервис на Вашите производи.

За таа цел нудиме:

01.

КРАТОК ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ НА ИНТЕРВЕНЦИЈА

02.

ВИСОК КВАЛИТЕТ НА УСЛУГАТА

03.

ЕДУЦИРАН ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО КОЈ СЕ ИНВЕСТИРА СО ПОСТОЈАНИ ОБУКИ

04.

ПОСТОЈАНА ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

05.

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕМАТА

06.

БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОКОЛКУ УРЕДОТ Е НАБАВЕН ОД НАШАТА КОМПАНИЈА

07.

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПОПУСТ ОД 20% ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА СИТЕ ПРИНТЕРИ, ДОКОЛКУ КЛИЕНТОТ ИМА СКЛУЧЕНО ГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА