FenixNova
Заедно до целта, комплетно решение за вашата канцеларија

ФЕНИКС НОВА е современа и иновативна компанија, чија основна цел е на компаниите да им понуди различни видови на услуги, со кои ќе им го олесни секојдневното работење и ќе им ги намали трошоците.

ФЕНИКС НОВА е лидер на пазарот во иновациите, преку постојано воведување на нови услуги прилагодени за потребите на компаниите.

01.

ФЕНИКС НОВА е лидер на пазарот во иновациите, преку постојано воведување на нови услуги прилагодени за потребите на компаниите.

02.

ФЕНИКС НОВА Е СОПСТВЕНИК НА БРЕДНОВИТЕ NOVA PRINT И NOVA OFFICE.

03.

КРАЈНАТА ЦЕЛ НА КОМПАНИЈАТА Е ДА ПОНУДИ СИСТЕМ ONE STOP ONE SHOP

Едно место на кое компаниите ќе можат на лесен и достапен начин, да ги набават и добијат по поволни цени сите производи и услуги кои се крвоток на нивната работа.

04.

МОТОТО НА КОМПАНИЈАТА Е ЗАДОВОЛНИ ВРАБОТЕНИ И ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ СЕ КЛУЧОТ НА УСПЕХОТ.

05.

ИМЕТО НА КОМПАНИЈАТА

Името на компанијата доаѓа од митолошката птица феникс (Latin: phoenix, phœnix, fenix) и појавата нова. Феникс е долговечна птица која циклично се регенерира и реинкарнира. Бидејќи птицата е поврзана со сонцето фениксот добива нов живот воскреснувајќи од пепелта на претходникот.

Нова е катаклизмична нуклеарна експлозија предзвикана од натрупување на водород на површината на звезда која е бело џуџе, што предзивикува ненадејно осветлување на звездата.

Во таа смисла компанијата постојано ќе се прилагодува на светските трендови и потребите на пазарот во Република Македонија и сѐ со цел на компаниите секогаш да им се понуди најдобра услуга по најповолни услови.