Менаџерството е вештина што може да се научи. Најважно е секој ден да работите кон подобрување на себе си и ќе бидете подобар менаџер со секој изминат ден, а вашите вработени ќе го забележат тоа. Еве неколку важни аспекти на кои треба да се фокусирате за да ја постигнете вашата цел.

РАБОТЕТЕ СО ТОА ШТО ГО ИМАТЕ

Како менаџер, вие сте толку добри колку и луѓето во вашиот тим. Работете со сите ваши вработени за да идентификувате области на кои им треба подобрување. Откако ќе ги идентификувате областите на кои треба да се фокусираат поединците, развијте цели кон кои треба да се стремат тие додека работат.

МОТИВИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ ТИМ

Пожелна особина за лидер е мотивацијата. Ако вие сте мотивирани, имате подобри шанси вашиот тим исто така да биде помотивиран и да ги следи вашите задачи и наредби.

БИДЕТЕ ЛИДЕР

Мотивирањето на тимот е бескорисно, освен ако исто така не им дадете насока. Треба да најдете начин да ја свртите мотивацијата кон заедничка цел и да го водите тимот кон неа. Оваа способност, да се водат други, е главната карактеристика што го издвојува добриот од просечниот менаџер.

БИДЕТЕ КОМУНИКАТОР

Комуникациските вештини можат да се подобрат преку практика. За да работите кон решавање на вашата поента, подгответе ги своите мисли пред време и вежбајте ги гласно – вака ќе бидете спремни и ќе знаете точно што зборувате, намалувајќи уште поголеми узбуни и компликации.

ВЕЖБАЈТЕ ЕТИЧКО УПРАВУВАЊЕ

Корпоративните скандали од минатиот век добро ја изјасниа поентата за важноста на етичкото однесување во бизнисот. Стремете се да ги следите етичките правила, како вие, така и членовите на вашиот тим.

ОДВОЈТЕ ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ

Еден од клучните елементи за ефективното лидерство и менаџерското управување е да одвоите одредено време за размислување. Кога ќе ја намалите галамата и почнете да размислувате, наместо да дејствувате, ќе можете да се смирите и да создадете опции или чекори што најдобро ќе одговараат кон решавање на ситуацијата со која се соочувате. Одвојте време да ги размислите вашите постапки, реакции и следни чекори.