RGB и CMYK … еден куп букви нанижани заедно? Но, она што тие значат и како тие се однесуваат на вашиот печатач?

Дали некогаш сте печателе документ, а боите не излегуваат  исто како што се на екранот?  Тоа е поради начинот на кој е поставена бојата.

RGB

Компјутерски монитори, дигитални камери, скенери и други електронски уреди ги користат трите основни бои: црвена, зелена и сина боја (RGB). Овие три бои се комбинираат за да се добијат различните нијанси што ги гледате на екранот.

Кога ќе снимите слика во боја или фотографија тоа обично ќе се зачува во режимот RGB и ако сликата остане во дигитален формат, нема потреба од понатамошни промени. Значи со други зборови RGB е за онлајн проекти.

CMYK

Сега, CMYK или цијан, магента, жолта и црна (К), е совршен за печатење проекти. Печатарите користа четирибоен процес и ги комбинира овие бои да се создаде различни низа на различни бои. Црното е претставено тука како К за да не се мешаат со сина боја (B).

За жал не сите бои од спектарот RGB може да се повторат и во CMYK, сепак може да се добијат бои, кои се прилично блиску.

Кога дизајнирате нешто за печатење, ќе треба да ги конвертирате вашите документи RGB во CMYK пред да го испратите документот за печатење (да ги менувате боите, како што ќе ви одговара). Или за полесно, осигурајте се дека ќе сте дале предност на CMYK уште пред да почнете со дизајнирањето.

Како и да е, кога печатите CMYK документ боите малку ќе се разликуваат од она што се прикажува на вашиот екранот, бидејќи вашиот монитор се уште функционира во RGB.